Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
06.03.2012r. Spotkanie piwne.
W dniu 06.03.2012r członkowie Klubu spotkali się na cyklicznym spotkaniu piwnym połączonym z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu. Na wstępie miało miejsce 15 minutowe wystąpienie Błażeja Młynarczyka z firmy Finances For You, który zaprezentował kilka programów lokowania nadwyżek finansowych i zaprosił do współpracy. Następnie Prezes poruszył temat zbliżającego się Walnego Zebrania i w Krótkiej dyskusji ustalono, że przewodniczącym zebrania zostanie kol. Jan Borawski. W dalszej kolejności została omówiona sprawa przynależności Klubu do Podlaskiego Forum Gospodarczego i ustalono, że temat zostaje przeniesiony na Walne Zebranie i wówczas zostanie podjęta decyzja. Poruszona została też sytuacja zaległych składek i konieczności pozyskania nowych członków Klubu.