Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
31.01.2012r. Spotkanie z Marszałkiem Województwa
W dniu 31.01.2012r. W siedzibie Klubu wspólnie z Izbą Przemysłowo - Handlową w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jarosławem Dworzańskim. Było to spotkanie cykliczne na którym Marszałek dokonał oceny wykonania zadań za rok 2011, oraz przedstawił plany działania na rok 2012. W dyskusji ogólnej poruszone zostały sprawy rozwoju województwa pod kątem tworzenia nowej infrastruktury, która jest jednym z głównych stymulatorów rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym całego regionu.

Szeroko została omówiona kwestia podziału funduszy unijnych, oraz tworzenia programów prorozwojowych z dotacjami dla przedsiębiorstw.