Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
22.11.2011r. Spotkanie z komendantami.
W ramach troski o bezpieczeństwo szeroko pojęte w dniu 22.11.2011r w siedzibie Klubu zorganizowane zostało spotkanie z komendantami : Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Straży Granicznej, Zaproszenia przyjęli:

Igor Parfieniuk - Podlaski Komendant Wojewódzki Policji

Dariusz Sadowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Leszek Czech - Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.


Każdy z komendantów w sposób obszerny omówił sytuację bieżącą w zakresie bezpieczeństwa w tematyce im podległej, oraz podejmowane działania i perspektywy na przyszłość. Podzielili się też problemami jakie spotykają ich w codziennej pracy, ale też i sukcesami co nie pozostaje bez znaczenia dla naszego bezpieczeństwa.

Znaczną część spotkania zdominowała dyskusja, podczas której komendanci odpowiadali na zadawane pytania z sali.