Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
03.11.2011r. Seminarium
W dniu 03.11.2011 r. zorganizowane zostało seminarium, którego współgospodarzem była firma Accreo Taxand z Warszawy, na temat

"Dotacje na działalność badawczo - rozwojową w Polsce Wschodniej"

W sposób szczególny przedstawione zostało jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych i programów operacyjnych, oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Dokonano przeglądu aktualnych i planowanych instrumentów wsparcia na działalność badawczo - rozwojową w Polsce Wschodniej.