Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
26.10.2011r Spotkanie ogólne Członków Klubu.
Zgodnie z ustaleniem z dn. 04.10.2011r. miało odbyć się nadzwyczajne Walne Zebranie. W czasie wyznaczonym, t.j. O godz. 18.00 obecnych było 19 członków, co nie stanowiło wymaganego kworum do podejmowani uchwał, albowiem frekwencja była poniżej 50% członków uprawnionych do głosowania. Ponieważ w zawiadomieniu nie został ustalony drugi termin, wobec czego Prezes stwierdził, że będzie to zwykłe zabranie członków połączone z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu. Prezes podsumował działalność Klubu w okresie od Walnego Zebrania, a następnie dość obszernie dyskutowano nad sytuacją finansową, a tym samym składek członkowskich. Prezes poinformował, że jest to ostatni rok bieżącej kadencji i w pierwszym kwartale 2012r. czekają nas wybory nowych władz. W związku z tym warto by zrobić wcześniejsze przemyślenia, aby na to zebranie przyjść przygotowanym. Poruszono szereg innych spraw w dyskusji ogólnej.