Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
26.09.2011r. Spotkanie z kandydatami do Sejmu.
W dniu 26.09.2011r w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku zostało zorganizowane wspólnie z Podlaskim Klubem Biznesu spotkanie z kandydatami do Sejmu RP. Byli to inni kandydaci niż w Klubie. W sumie uczestniczyło 14 kandydatów. Spotkanie prowadzili Witold Karczewski i Lech Pilecki, a spotkanie miało podobny charakter jak w Klubie.