Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
24.02.04 Spotkanie z przedstawicielami Grupy CitiGold przy Citibank Handlowy w Warszawie
W  dniu  24.02.2004r.  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Grupy  CitiGold  przy  Citibank  Handlowy  w  Warszawie, którzy  podczas  seminarium  przedstawili  jeden  z  produktów  dotyczący  gospodarowania  zasobami  finansowymi  i  możliwościami  ich  oszczędzania  w  sposób  maksymalnie  bezpieczny  przy  możliwości  uzyskania  najbardziej  zadawalających  rezultatów.