Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
27.06.2011r. Spotkanie z delegacja Białorusi.
W dniu 27.06.2011r. gościliśmy w Klubie delegację przedstawicieli samorządu okręgu grodzieńskiego i organizacji gospodarczych. Było to spotkanie w ramach kilkudniowego pobytu delegacji na zaproszenie Akademickiego Klubu Integracji Europejskiej "Europartner" w ranach współpracy przygranicznej. Po spotkaniu w Klubie wszyscy uczestnicy udali się do firmy "SAMASZ" - członka Podlaskiego Klubu Biznesu, gdzie kontynuowano rozmowy biznesowe o możliwości współpracy i wymianie doświadczeń, a także możliwości inwestycyjnych na Białorusi, do czego szczególnie namawiali przedstawiciela delegacji.