Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
08.06.2011r. Spotkanie piwne
W dniu 08.06.2011r. Odbyło się kolejne spotkanie piwne na którym gościliśmy przedstawicielki firmy "Private Finance" które w krótkim zarysie przedstawiły formę i charakter działalności na rzecz biznesu i zostało ustalone, że po wakacjach dojdzie do spotkania wyłącznie z ta firmą.
Zostały również omówione sprawy bieżące przed wakacjami i uzgodniono, że w m-cu lipcu z uwagi na sezon urlopowy nie będzie żadnych spotkań.