Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
20.04.2011r. Spotkanie klastrowe
w dniu 20.04.2011r. Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie klastra, któremu przewodniczył Marek Sakowicz wiceprezes Klubu. Celem spotkania było złożenie deklaracji uczestnictwa w klastrze, oraz listów intencyjnych o przystąpieniu w przyszłości. Marcin Rutkowski poinformował o powołaniu zespołu do napisania wniosku o dotację unijną.