Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
23.03.2011r. Walne zebranie.
W dniu 23.03.2011r. odbyło się doroczne Walne Zebranie zwyczajne Członków Klubu. Było to zabranie wyłącznie sprawozdawcze, na którym została [podjęta uchwała o utworzeniu przy klubie Klastra budowlanego, którego koordynatorem będzie Klub. Zostały też omówione sprawy bieżące i zatwierdzony plan działania i preliminarz kosztów na rok 2011.