Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
11.04.2011 Spotkanie w sprawie Klastra.
W dniu 11.04.2011 odbyło się pierwsze ( założycielskie ) spotkanie W sprawie powołania Klastra Budowlanego. Podczas spotkania omówione zostały cele i zadania powstającego Klastra. Uzgodniono ponadto, że należy przystąpić do pisania wniosku o uzyskanie środków unijnych na jego dalszą działalność. Bezpośrednią osobą odpowiedzialną za pisanie wniosku będzie Marcin Rutkowski, który dobierze sobie zespół, a nadzór nad całością sprawować będzie dyrektor Klubu.