Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.12.2010r. Spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego.
W dniu 21.12.2010r w Hotelu Gołębiewski miało miejsce spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego. Jak co roku nastąpiło przekazanie przewodnictwa Forum przez Wojtka Strzałkowskiego, który pełnił ta funkcję z ramienia Podlaskiego Klubu Biznesu, nowo powołanemu na to stanowisko Witoldowi Karczewskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli duchowni na czele z biskupami Kurii katolickiej i prawosławnej, oraz przedstawiciele władz rządowych ( wojewoda ) i samorządowych wszystkich szczebli, a także szefowie liczących się instytucji i członkowie organizacji zrzeszonych w forum.