Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
09.11.2010r. Spotkanie piwne.
W dniu 09.11.2010r w siedzibie Klubu miało miejsce kolejne cykliczne spotkanie piwne członków Klubu z równoczesnym otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu

Omówione zostały sprawy bieżące, oraz szczegóły dotyczące spotkań opłatkowych Podlaskiego Forum Gospodarczego i klubowego.

W drugiej części spotkania kol Artur Ostrowski jako niedawno pozyskany członek przybliżył działalność i charakter swojej firmy i zaprosił do współpracy.