Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
08.11.2010r. Spotkanie z kandydatami na radnych.

W dniu 08.11 2010r. W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, któremu przewodniczyli: Wojciech Strzałkowski - Podlaskie Forum Gospodarcze, Witold Karczewski - Izba Przemysłowo-Handlowa i Lech Pilecki - Podlaski Klub Biznesu, z kandydatami do Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Miasta Białegostoku.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział 23 kandydatów wywodzących się głównie ze środowisk gospodarczych, lub popieranych przez przedsiębiorców.

Stwierdzono, że środowiska przedsiębiorców w tych gremiach samorządowych są reprezentowane w sposób nie zadowalający, a jedną z przyczyn jest niechęć tego środowiska do uczestniczenia w życiu politycznym, a ponadto ci liczący się którzy by mogli swobodnie być wybranymi, po prostu nie mają czasu na inne zajęcia, stąd taka a nie inna sytuacja. Nie mniej jednak należy czyni starania i popierać startujących, albowiem zgodnie z przysłowiem "nieobecni nie mają racji".

W dalszej części spotkania kandydaci odpowiadali na pytania organizatorów spotkania.