Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
18.02.04 Spotkania Największych Firm Handlowych
W  dniach  18  i  26  lutego  2004r.  z  inicjatywy  Podlaskiego  Klubu  Biznesu  odbyły  się  spotkania  największych  firm  handlowych  poświęcone  powstającym  zagrożeniom  wynikającym  z  ekspansji  zachodnich  sklepów  wielko-powierzchniowych  na  rynek  białostocki.  Na  spotkaniu  w  dniu  26.02.2004r.  Ustalono, że  dalsze  patronowanie  grupie  inicjatywnej   kontynuującej  działania  w  tym  temacie  przejmie  Podlaskie  Forum  Gospodarcze .