Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
27.07.2010r. Spotkanie z przedstawicielami firmy INVESTIN Sp. z o.o.

W dniu 27.07.2010r. w Klubie miało miejsce spotkanie z członkiem zarządu INVESTIN Sp. z o.o. Władysławem Helbersztadtem, który wygłosił prelekcję w zakresie "Wyceny własności intelektualnej i spółek na wczesnym etapie rozwoju"

oraz Krzysztofem Trakulem, który przedstawił referat "Jak ocenić i wycenić patenty, wzory, znaki towarowe i nowe technologie" Było to pierwsze spotkanie z tego typu tematyki i spotkało się z dużym zainteresowanie zebranych, co odzwierciedliło sie w pytaniach. Po spotkaniu zostało podpisane porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy INVESTIN i Klubem.