Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.05.2010r. Prawo autorskie

W dniu 21.05.2010r. Firma "INWESTIN" z Warszawy przy współudziale Podlaskiego Klubu Biznesu zorganizowała w Hotelu "CRISTAL" seminarium z zakresu prawa autorskiego. Spotkanie poprowadził Piotr Waglewski - ekspert ds. własności intelektualnej, akredytowany przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Bardzo szeroko i z precyzyjnym uwzględnieniem niektórych szczegółów omówił zagadnienia praw autorskich i praw pokrewnych, oraz prawa własności intelektualnej, która w ostatnich czasach jest przedmiotem wielu sporów i kontrowersji.