Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
10.02.04 Spotkanie z prof. dr hab. Dariuszem Kajetanem Rosatim
W  dniu  10.02.2004r.  odbyło  się  spotkanie  z  prof. dr  hab. Dariuszem  Kajetanem  Rosatim – członkiem  Rady  Polityki  Pieniężnej , wybitnym  ekonomistą. Wiodącym  tematem  spotkania  były  sprawy  gospodarcze  i  zależność  gospodarki  od  polityki  pieniężnej, oraz  przyczyny  i  zależności  wartości  złotówki  na  rynkach  światowych  i  odzwierciedlenie  tych  zależności  na  naszą  gospodarkę. Po  prelekcji  Pana  profesora  rozgorzała  szeroka  i  konstruktywna  dyskusja  wywołana  pytaniami  z  sali. Przed  rozpoczęciem  spotkania  zostały  wręczone  Certyfikaty  przynależności  do  klubu  nowo  przyjętym  członkom oraz  uroczyste podpisanie  porozumienia  o  współpracy  pomiędzy  Klubem  i  Uniwersytetem  w  Białymstoku.