Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
18.03.2010r. Walne Zebranie

W dniu 18.03.2010r. odbyło się Walne Zebranie Członków PKB. Było to coroczne Zebranie zwyczajne. Podczas zebrania po wystąpieniu z Klubu, a tym samym z członka Zarządu Tadeusza Klimowicza, w jego miejsce został wybrany Marek Sakowicz. Zarząd i Konwent, oraz księgowa przedstawili roczne sprawozdania i otrzymali absolutorium.