Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.01.2010 r. Spotkanie z Prezydentem Miasta.

Na zaproszenie Prezesa w dniu 21.01.2010 r. w Klubie gościł Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski. Podczas spotkania omówił wykonanie planu za rok 2009, oraz przedstawił propozycje na rok 2010. Przedsiębiorcy wyrazili swoje uwagi i spostrzeżenia co do funkcjonowania Urzędu, wskazując szereg nieprawidłowości i konieczność zmian w pracy urzędników i samego Urzędu. Prezydent podziękował za wskazanie uchybień, uznając niektóre za cenne i obiecał ich rozważenie i wprowadzenie do codziennego funkcjonowania Urzędu . Spotkanie należy uznać za obustronnie pożyteczne.