Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.01.2010r. Spotkanie piwne

W dniu 14.01.2010 r. w siedzibie Klubu odbyło sie spotkanie Członków Klubu, inaugurujące rozpoczęcie roku kalendarzowego. Było to równoczesne otwarte posiedzenie Zarządu i Konwentu. Podczas spotkania Prezes omówił pokrótce miniony rok i przedstawił propozycje Zarządu na najbliższy okres. Spotkanie wypełnione było ogólna szeroka dyskusją i propozycjami członków.