Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.12.2009r. Spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego

W dniu 14.12.2009r w Hotelu Gołębiewski odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego, którego Podlaski Klub Biznesu, jako członek był współorganizatorem. W spotkaniu uczestniczyli władze kościelne, samorządowe, zaproszeni goście i członkowie organizacji i stowarzyszeń należących do PFG.

Jak co roku podczas uroczystości opłatkowych nastąpiło przekazanie obowiązków przewodniczącego Forum. Nowym przewodniczącym na rok 2010 został Wojciech Strzałkowsi wiceprezes Klubu.