Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
26.11.2009r. Spotkanie z Jerzym Wenderlichem.

W dniu 26.11.2009r w siedzibie Klubu wspólnie z Izbą Przemysłowo - Handlową w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie z Jerzym Wenderlichem posłem na Sejm RP z ramienia SLD. Pan poseł w bardzo interesujący sposób omówił sprawy legislacyjne i lobbingowe na tle wciąż aktualnej afery hazardowej. Szeroko też omówił sprawę komisji "Przyjazne Państwo" i sytuacji przedsiębiorców na tle obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza ich skomplikowania i zawiłości niejednokrotnie niezrozumiałych dla samych tworzących i uchwalających te ustawy. W tej kwestii jest dużo do zrobienia i mimo powszechnej wiedzy opór materii zwłaszcza ze strony urzędników jest tak duży że posłowie są wręcz bezradni. Poseł zwrócił uwagę, że do Sejmu dostają się osoby, które nie zawsze zasługują aby tam być i jest to zarówno wina partii przy tworzeniu list, jak i wyborców, którzy często nie wybierają, a skreślają pierwszego z listy.