Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
23.11.2009r. Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy.

W dniu 23.11.2009r w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku miało miejsce spotkanie z Dariuszem Siwczyńskim - Okręgowym Inspektorem Pracy, którego współorganizatorem był Podlaski Klub Biznesu.

Podczas spotkania przedstawione zostały cele i zadanie jakie stawiane są przed Okręgowym Inspektorem Pracy, oraz dane statystyczne za ostatni rok. Mimo stałej poprawy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podlaskich firmach, ciągle jest dużo do zrobienia dla poprawy bezpieczeństwa. Oprócz działań zadaniowych w tym celu organizowane są różnego rodzaju konkursy na bezpieczna pracę , oraz spotkania z pracodawcami, co daje pozytywne skutki w podnoszeniu bezpieczeństwa. Bardzo interesująca była dyskusja, zwłaszcza w dzieleniu się spostrzeżeniami z przeprowadzanych kontroli inspektorów , oraz wnioski i postulaty do Okręgowego Inspektora Pracy ze strony pracodawców.