Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
27.10.2009r. Spotkanie z TFI SUPERFUND

W dniu 27.10.2009r w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z przedstawicielami TFI Superfund podczas którego pan Adam Zaremba - Doradca Inwestycyjny Superfund TFI przedstawił "Receptę na bezpieczny portfel, czyli jak i w co inwestować". Temat był bardzo interesujący, albowiem okazało się, że TFI Superfund różni się od pozostałych na rynku polskim funduszy inwestycyjnych i stwarza nowe bezpieczniejsze możliwości inwestowania wolnych środków.

W drugiej części spotkania pani Anna Rogucka - przedstawiciel regionalny funduszu przedstawiła szczegóły inwestowania w fundusz, oraz środki bezpieczeństwa i dywersyfikacji lokowanych w funduszu pieniędzy.