Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
20.10.2009r. Spotkanie z Hanną Ignaczewską - Instytut Gallupa

W dniu 20.10.2009r w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z panią Hanną Ignaczewską - dyrektor z Gallup Organization Poland Sp. z o.o pod hasłem "Okrągły Stół Podlaskiego Biznesu" podczas którego zostały przedstawione informacje z zakresu kształtowania się zatrudnienia, potrzeb i nadwyżki pracowników na rynku pracy, oraz roli urzędów pracy w równoważeniu podaży i popytu w poszczególnych branżach.

W spotkaniu uczestniczyła pani Janina Mironowicz - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.