Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
05.10.2009r. Spotkanie z Ryszardem Kaliszem.

W dniu 05.10.2009r. Wspólnie z Izbą Przemysłowo - Handlową w Białymstoku gościliśmy w siedzibie Klubu Ryszarda Kalisza posła na Sejm RP VI kadencji, byłym Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkania usłyszeliśmy niezmiernie wiele interesujących wątków w kontekście ostatnie "afery hazardowej", a także mechanizmów działających w kręgach poselskich zwłaszcza w zakresie lobbingu. Stwierdził, że niezmiernie istotną rzeczą jest właściwa ocena działań lobbingowych i ich zakresu, albowiem lobbing jest dzisiaj rzeczą normalna i legalną, ale też niezmiernie delikatna w samej materii. Podczas całego spotkanie poruszonych zostało kilka bardzo interesujących wątków, chociażby działanie Komisji Śledczej do spraw śmierci Barbary Blidy. Spotkanie należy zaliczyć do jednych z najbardziej udanych w ostatnim czasie.