Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
21.09.2009r. Spotkanie z Parlamentarzystami.

W dniu 21.09.2009r w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z Parlamentarzystami Ziemi Podlaskiej zorganizowane wspólnie z podlaskim Klubem Biznesu. Spotkanie to było kontynuacją zainicjowanej dyskusji nad oddziaływaniem środowisk parlamentarnych na uwarunkowania i rozwój gospodarczy województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli:

Krzysztof Putra, Krzysztof Jurgiel, Mariusz Kamiński, Robert Tyszkiewicz, Jacek Żalek, Eugeniusz Czykwin i dyrektor biura Jarosława Zielińskiego. Z wypowiedzi i opinii wynikało, że aktywność naszych posłów jest niewystarczająca, a skuteczność w działaniach na rzecz rozwoju niewielka. Sami posłowie stwierdzili, że brak jest szerszej współpracy z parlamentarzystami innych województw ściany wschodniej i często "ogrywani" są przez silniejsze regiony kraju. Przedsiębiorcy apelowali o wzmoąenie działań szczególnie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i wprowadzania do planów realizacyjnych zadań infrastrukturalnych.