Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
14.09.2009r. Spotkanie z Adamem Szejnfeldem

W dniu 14.09.2009r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Adamem Szejnfeldem -sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, zorganizowane wspólnie z Izbą przemysłowo - Handlową w Białymstoku. Tematem przewodnim spotkania było

"Realizacja przygotowanego przez resort gospodarki pakietu na rzecz przedsiębiorczości, oraz zainicjowanych przez rząd działań antykryzysowych wspierających polskich przedsiębiorców." Ponadto w szerokim zakresie został omówiony proces legislacyjny w parlamencie i uzgodnień międzyresortowych w pracach nad ustawami. W dalszej częsci Wiceminister odpowiadał na pytania z sali.