Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
03.08.2009r. Spotkanie z Mnichami Tybetańskimi.

W Białymstoku gościła grupa Mnichów z Tybetu, którzy w dniu 03.08.2009r byli gośćmi naszego Klubu. Podczas spotkania opowiedzieli o warunkach swego bytowania, a przede wszystkim o działalności charytatywnej na rzecz dzieci tybetańskich. Z swych przemyśleń filozoficznych przekazali przesłanie życia codziennego i istoty w nim harmonii ducha ciała i umysłu jako istotnej dla właściwego funkcjonowania każdej żywej istoty, a człowieka szczególnie. Było to niezmiernie interesujące i wzbogacające spotkanie.