Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
30.05.2009r Spotkanie z min. Rostowskim

W dniu 30.05.2009r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z ministrem finansów Jane Vincentem Rostowskim. Podczas spotkania Minister przedstawił stan finansów państwa, oraz najbliższe plany dotyczące skutków kryzysu, oraz nowelizacji budżetu na rok bieżący. Spotkanie nie było łatwe, ale Pan Minister uspokajał, twierdząc, że rząd dostrzega zagrożenia narastającym kryzysem, ale równocześnie panuje nad sytuacją i w najbliższym czasie podejmie odpowiednie kroki w celu ratowania budżetu i utrzymania trendu wzrostowego w gospodarce. Zebrani raczej nie podzielali optymizmu Ministra, niemniej życzyli jak najlepiej pokładając nadzieja w tym, że już niebawem nastąpi odwrót w gospodarce światowej, a ty samym i polskiej.