Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
24.03.2009r. Walne Zebranie

W dniu 24.03.2009r. odbyło się walne Zebranie zwyczajne Członków Podlaskiego Klubu Biznesu. Było to zebranie wyłącznie sprawozdawcze, jako że w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zadne zmiany w Zarządzie i Konwencie.