Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
28.11.03 Spotkanie z Redaktorem Tomaszem Lisem
W dniu  28.11.2003r.  odbyło  się  spotkanie  z  Redaktorem  Tomaszem  Lisem – dziennikarzem  TVN.  Podczas  spotkania  Pan  Tomasz  Lis  otrzymał  pamiątkową  statuetkę oraz  Dyplom  Uznania. Dyplomami  Uznania oraz  upominkami  zostały  odznaczone  również Redakcje: 

1. Polskiego  Radia  SA  Oddział   w  Białymstoku

2. Gazety  Wyborczej  w  Białymstoku

3. Kuriera  Porannego  w  Białymstoku

             oraz  Dyplomami  Uznania  Redaktorzy:

1. Beata  Skowrońska – Telewizja  Polska  SA  Oddział  w  Białymstoku

2. Marzena  Szwaczko – Gazeta  Wyborcza  w  Białymstoku

3. Aneta  Boruch -  Kurier  Poranny

4. Jan  Malec – Kurier  Poranny

W  czasie  bankietu  Pan  Tomasz  Lis  podpisywał  swoją  najnowszą  książkę 

 

              "CO  Z  TĄ  POLSKĄ".