Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
20.11.03 Posiedzenie Konwentu z dnia 20.11.2003
W  dniu  20.11.2003r.  odbyło   się  posiedzenie  Konwentu  z  udziałem  Prezesa  Lecha  Pileckiego. Ze  strony  Konwentu  obecni  byli  wszyscy  członkowie i  Przewodniczący.

Na  posiedzeniu  zostali  przyjęci  nowi  członkowie:

1. Joanna      Szerszenowicz   - FORMICA

2. Krzysztof  Szerszenowicz   - FORMICA 

                oraz  skreśleni  na  własną  prośbę

1. Wiktor  Sawosz

2. Cezary  Graj

 

Z  posiedzenia  został  sporządzony  protokół.