Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.03.09 Spotkanie z Piotrem Millerem "AVALLON"

W dniu 17.03.2009r w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy ,,AVALLON? sp. z o.o. - specjalistycznym funduszem inwestycyjnym ,, private equity?. Podczas spotkania omówiony został aspekt wpływu kryzysu gospodarczego na rynek finansowy, oraz aktywność przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć, oraz postrzeganie kryzysu nie tylko jako źródła zagrożeń, ale także szansy na rozwój własnej firmy poprzez przejęcia realizowane we współpracy z partnerem kapitałowym takim jak np. "AVALLON".