Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
03.02.09 Spotkanie z Jackiem Rolederem

W dniu 19.12.2006r. w Hotelu Gołębiewski miało miejsce spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego , w którym uczestniczyli Członkowie Klubu , jako że Klub jest członkiem Forum i czynnie uczestniczył w organizacji tego spoptkania.