Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
06.02.09 Spotkanie z Prezydentem Miasta.

W dniu 06.02.2009r w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Prezydentem Miasta Tadeuszem Truskolaskim i pierwszym zastępcą prezydenta Adamem Polińskim. Tematem wiodącym spotkania były sprawy gospodarcze, oraz plany inwestycyjne i polityka prorozwojowa na rok 2009 z perspektywą na lata następne. Po formalnych wystąpieniach Prezydentów zostali oni zasypani pytaniami z sali, które nie zawsze były łatwe i oczywiste, ale w efekcie końcowym uczestnicy spotkania czuli się usatysfakcjonowani z udzielonych odpowiedzi.