Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
22.12.2008r. Spotkanie opłatkowe PFG.

W dniu 22.12.2008r miało miejsce spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego, którego członkiem i współorganizatorem jest podlaski Klub Biznesu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa kościoła katolickiego i prawosławnego, oraz władz wojewódzkich i miejskich Białegostoku. Gro uczestników stanowili Członkowie organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w PFG.