Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
05.08.08 Spotkanie piwne.

W dniu 05.08.2008r w siedzibie Klubu miało miejsce jedno z cyklicznych spotkań piwnych podczas którego omówione zostały sprawy bieżące, oraz Prezes wręczył członkom Zarządu tematyczny podział spraw którymi w sposób szczególny powinni się zajmować, oraz poprosił przewodniczącego Konwentu, aby podobny plan działania przygotować członkom Konwentu.