Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.06.08 Walne Zebranie Członków Klubu

W dniu 17.06.2008r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Członków Podlaskiego Klubu Biznesu. Zgodnie ze Statutem przeprowadzone zostały wybory do Zarządu i Konwentu, w skład których weszli:

Zarząd: 1. Lech Pilecki - prezes
2. Jerzy Kindziuk - I wiceprezes
3. Jan Borawski - wiceprezes
4. Wojciech Strzałkowski - wiceprezes
5. Anna Krygier - wiceprezes
6. Wojciech Kręcisz - wiceprezes
7. Tadeusz Klimowicz - wiceprezes


Konwent:

1. Hubert Kaczyński - przewodniczący
2. Stanisław Łuniewski - wiceprzewodniczący
3. Mirosław Kiszko - wiceprzewodniczący
4. Leszek Zaniewski - wiceprzewodniczący
5. Leszek Mentel - wiceprzewodniczący

Należy podkreślić, że ustępujące władze uzyskały absolutorium.