Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
6.11.03 Spotkanie z Panem Premierem Józefem Oleksym
W  dniu  06.11.2003r. odbyło  się spotkanie  z   Posłem  na  Sejm  Premierem  Józefem  Oleksym – Przewodniczącym  Sejmowej  Komisji  do  Spraw  Europejskich. Spotkanie  było  niezmiernie  ciekawe, a  głównym  tematem  były  sprawy  gospodarcze  i  ich  zakres, po  wejściu  Polski  do  Unii  Europejskiej, a  także  wywiązywanie  się  agend  rządowych  wobec  przedsiębiorców.  Szeroko  omówiony  został   temat  zapóźnień  rozwojowych  ściany  wschodniej  i  konieczności  pozyskiwania  specjalnych  funduszy  europejskich  dla  wyrównania  standardów  życia  w  odniesieniu  do  reszty  kraju.