Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
27.05.08 Spotkanie z Jarosławem Dworzańskim

W dniu 27.05.2008r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim - Marszałkiem Województwa Podlaskiego, którego współorganizatorem była Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku. Spotkanie poświęcone było w głównej mierze sprawie lotniska, oraz funduszom unijnym przeznaczonym na rozwój przedsiębiorczości. Nie zabrakło też rozmów na temat rozwoju infrastruktury, oraz promocji województwa i stwarzania zachęt dla pozyskania inwestorów zewnętrznych.