Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.04.08 Walne Zebranie

W dniu 17.04.2008r. na zalecenie Sądu Rejonowego odbyło sie kolejne Walne Zebranie Członków Klubu poświęcone zatwierdzeniu tekstu jednolitego nowego Statutu Klubu. Zgodnie z zaleceniem Sadu zostały uwzględnione wszystkie sugestie Sądu i została podjęta Uchwała Nr. 2/ 2008. zatwierdzająca jednolity tekst Statutu.