Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
15.04.08 Spotkanie z firmą "OPERA" TFI S.A.

Z inicjatywy naszego członka Pawła Kalinowskiego w dniu 15.04.2008r miało miejsce spotkanie z panem Tomaszem Korabem - akcjonariuszem i wiceprezesem "OPERA" TFI S.A. Temat spotkania , to "Fundusze absolutnej stopy zwrotu jako wehikół inwestycyjny w czasach dekoniunktury." Spotkanie było niezmiernie interesujące chociażby dlatego, że kapitał firmy jest całkowicie polski, a właściciele gwarantują swoimi pieniędzmi zainwestowany kapitał i nawet w czasach dekoniunktury gwarantują zysk.