Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
04.03.08r. Spotkanie piwne

W dniu 04.03.2008r. Miało miejsce cykliczne spotkanie integracyjne członków Klubu. Podczas spotkanie z trzydziestu minutową prelekcją wystąpił Marek Górniak z zakresu sumero - cyfrologii dotyczącej rozpoznawania natury człowieka i skłonności chorobowych. Po prelekcji o wrażeniach i efektach wyjazdu z misja do Kanady opowiedzieli jej uczestniczy Stanisław Łuniewski i Jerzy Wołkowycki. Nastęnie na spotkanie przybył zaproszony przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Kusak, który wrócił na chwilę do sprawy kanadyjskiej ( był również uczestnikiem misji ), a następnie odpowiedział na szereg pytań zadanych przez członków klubu. Dyskusja była bardzo interesująca, albowiem pan Kusak gościł w klubie pierwszy raz.