Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.03.08r. Spotkanie z parlamentarzystami.

W dniu 17.03.2008r. w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku, odbyła się druga tura spotkania z parlamentarzystami podlaskimi organizowana wspólnie z Podlaskim Klubem Biznesu w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli posłowie: Krzysztof Jurgiel, Leszek Cieślik, Mariusz Kamiński i Jacek Bogucki, oraz senator Bohdan Paszkowski. Tematyka spotkania była zbliżona do pierwszej tury.