Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
08.04.08 Spotkanie piwne.

W dniu 08.04.2008r. w siedzibie Klubu odbyło sie kolejne cykliczne spotkanie piwne Członków Klubu podczas którego firma ,,Europrimus Consalting? zapoznała członków klubu z projektami funduszy europejskich na dofinansowanie przedsiębiorstw w latach 2007 ? 2013. Następnie przedstawicielka Banku Multibank przedstawiła nowy program finansowy p.n. "Lokaty strukturyzowane". Jest to nowość na rynku finansowym umożliwiający wyższe zyski, przy całkowitej gwarancji kapitału początkowego.