Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
29.10.03 Spotkanie z Panem Marianem Krzaklewski
W  dniu  29.10.2003r.  odbyło  się  spotkanie  z  byłym  Posłem  Panem  Marianem  Krzaklewski – członkiem  Komisji  Krajowej  NSZZ  Solidarność. Tematem  spotkania  były  sprawy  na  linii  pracodawca – Związki  Zawodowe, oraz  perspektywy  wzajemnej  współpracy  po  wejściu  Polski  do  Unii  Europejskiej.