Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
15-16.01.2008r. Konferencja.

W dniach 15-16 stycznia 2008r. Podlaski Klub Biznesu wspólnie z firmą IPOPEMA z Warszawy w siedzibie Klubu zorganizował Konferencję z zakresu: "Pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym: giełda, inwestor strategiczny, fundusz private equity?. Celem konferencji było przedstawienie praktycznych źródeł finansowania wzrostu przedsiębiorstw w ramach dwóch modułów tematycznych dotyczących roli giełdy papierów wartościowych i pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego i praktycznych aspektach transakcji fuzji lub przejęć. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a opiekę medialną sprawowały: Kurier Poranny i Regionalny Oddział TVP w Białymstoku. W konferencji uczestniczyło 24 przedstawicieli firm podlaskich.